הרחבת המבנה המרכזי של העמותה

בונים-ביתבית מתניה, המבנה המרכזי של המכינה, נקרא על שם מתניה רבינסאן ז"ל, חניך מחזור ב' של המכינה שנפל בג'נין במבצע 'חומת מגן'.
בשנת 2009 קנינו וסיימנו לשפץ את המבנה. במשך השנים התוכניות התרחבו, מספר המשתתפים גדל והמקום אינו נותן מענה מספק לצרכים הגדלים.
חסר לנו בית למכינה – שנה ב', לבית המדרש ולצעירים בתוכניות ההמשך. חסר לנו מרחב לפעילות עם הילדים והנוער בתוכניות החדשות. חסר לנו מקום כינוס ותפילה לקהילת בית ישראל שהכפילה את עצמה.

מרכז חדש יאפשר להרחיב את התוכניות ומספר המשתתפים, ולהוות מרכז  תוסס ליצירה רעיונית, יהודית, המגשרת בין ציבורים והמחוברת לעשייה חברתית.

מתוך דבריו של הושע בחנוכת בית מתניה:

"…. הימים הללו מאוד מזכירים לי את ימי חומת מגן ואת מתניה..
מאחוריי על הפסיפס בחרו מרק ורינה לכתוב את התורה הנפלאה של הלל הזקן שכל-כך מתאימה ומבטאת בצורה כ"כ נאמנה את מתניה.
"הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א, יב)
ומהי תמציתה של התורה הזו שע"י אהבה, רדיפת השלום ואהבת הבריות, -הבריות מתקרבין אליה? מעשה, כאשר בא אותו נוכרי ומבקש מהלל; "גיירני על-מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת". גיירו הלל, ולימד אותו: "דעלך סאני, לחברך לא תעביד, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושה, זיל גמור" תרגום- את מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה. והשאר פרושה, לך ולמד- כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, – הכלל המרכזי של התורה.
ואמר על זה המגיד ממזריטש; שזהו הפירוש של הפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" במקום שאנשים אוהבים זה לזה שם נמצא הקב"ה, שם שורה השכינה.
– וזה כל-כך מתניה, הוא אהב כל אדם בצורה כל-כך טבעית ופשוטה, בלי ביקורת. וגם עכשיו אני חש בנעימות השקטה שלו, במסירות, באידיאולוגיה של עשיית טוב.
גם האופן שבו הוא נפל בג'נין באותה סמטה, מפקד שנסוג אחרון ומחפה על חייליו. ושמואל וייס החובש שנהרג בהתעקשותו לטפל תחת אש, ולנסות להציל את מתניה. במקום שישנה אהבה כזו בין חברים, שם נמצא הקב"ה.
מתניה בשמים, אבל מידותיו ואורו נשארו איתנו.
יהי רצון שהבית הזה ימשיך להיות מקום שמצמיח אחווה ואהבה. זו הייתה דרכו של מתניה, ואין דרך נכונה יותר להמשיך את אורו- מהבית הזה, מהרוח הזו, ומהאנשים הנבנים כאן במכינה.
יהי רצון שנהיה ראויים, ושנצליח לבנות כאן חברה שהשכינה שורה בה ע"י האהבה שבינינו. שנצליח לבנות עולם המושתת על הדרך של הלל- הדרך של מתניה.. שזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל."