אשכול גני "בית ישראל-מיתרים" הוקם לפני כחמש שנים ביוזמתם של חברי הקהילה, בשותפות עם רשת "מיתרים". האשכול כולל כיום ארבעה גנים- גנון פרטי אחד לגילאי שנה וחצי עד שלוש, ושלושה גני ממ"ד, ומגיעים אליהם ילדי קהילת בית ישראל וילדים מכלל גילה וירושלים.

הגנים משלבים אמירה ייחודית של יהדות שורשית וגישה חינוכית שמושפעת מ"זרימת פעילות", ושמה בלב כל העשיה את העולם הרגשי של הילד, ואת ההיקשרות המשמעותית של הילדים עם הדמויות המחנכות.

במרכז מערכת החינוך ניצבת ההבנה שלב- ליבם של חיים יהודיים בפרט ושל חברה מתוקנת בכלל, הינה העבודה על המידות, ועל היחסים הבין-אישיים בבחינת "ואהבת לרעך כמוך".

"משורר הוא אדם שמאד הוא שמח ומאוד הוא מצטער, נוח לכעוס ואוהב בחוזקה. אדם המרגיש חזק מתרגש חזק ומשתתף בהרגשת זולתו. וכאלה הם הילדים.
ופילוסוף הוא אדם המתבונן מאוד ושוקל ורוצה דווקא לדעת איך הכל הויה באמת. ושוב כאלה הם הילדים. הילדים קשה להם לומר מה הם מרגישים ועל מה הם חושבים מפני שהדיבור מצריך מילים. ועוד קשה מזה לכתוב. אבל הילדים באמת משוררים הם ופילוסופים. " יאנוש קורצ'אק