בשנת תשע"ה יצאנו לדרך של שותפות עם בית הספר הממלכתי "אריאל". המקום הפך לבית ספר משלב לילדים ממשפחות על כל הרצף היהודי- דתיים, חילוניים, וכל מה שביניהם.
יחד, אנו שואפים ליצירת בית חינוך יהודי, דיאלוגי, קהילתי, שבראש מעייניו ובלב ליבו חקוק "ואהבת לרעך כמוך, אני ה'". בית חינוך שבו המעשה החינוכי מושתת על יצירת אקלים של בית: הקשבה, אמון, עזרה הדדית וחדווה, מתוך הבנה שלמידה משמעותית באמת, בכל התחומים והמובנים, יכולה להתרחש רק מתוך ביטחון והתקשרות.