שיעורים קצרים מבית היוצר של מורים ומדריכים מהמכינה, המוקדשים לחיילים בוגרי המכינה.

YouTubeR error: YouTube server responce error.

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
  "errors": [
   {
    "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
    "domain": "global",
    "reason": "badRequest"
   }
  ],
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

YouTubeR error: YouTube server responce error.

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
  "errors": [
   {
    "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
    "domain": "global",
    "reason": "badRequest"
   }
  ],
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

YouTubeR error: YouTube server responce error.

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
  "errors": [
   {
    "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
    "domain": "global",
    "reason": "badRequest"
   }
  ],
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

YouTubeR error: YouTube server responce error.

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
  "errors": [
   {
    "message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
    "domain": "global",
    "reason": "badRequest"
   }
  ],
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}