[su_box title=”פירות מבית המדרש” style=”soft” box_color=”#243df2″]מלכות – בין המלך לעני, בין שמיים לארץ, בין נשמה לגוף

בין השמשות – מפגשים ומתחים בקווי התפר של השבת

[/su_box]

[su_box title=”מתוך העשייה” style=”soft” box_color=”#243df2″]שקית זרעים – משמעויות מעבר מקהילה צעירה לבוגרת / עומר לבקוביץ’

הבשורה של הפריפריה – תפקיד הקהילות / מאיה באר ושקד אלכסנדר

[/su_box]