יום השנה לא"ד גורדון תשע"ו

המכינה מסכמת חפירות ארכיאולוגיות בחירבת ארזה

יום השנה לא"ד גורדון תשע"ה

ערב ניגונים ופיוטים – בית המדרש "בית ישראל – מיתרים" תשע"ד

 

ערב עיון – "השל ובית ישראל"

כנס "חיים חסידות" – בית המדרש תשע"ג