הקמה ולווי של קהילות בוגרי מכינת בית ישראל וצעירים מרחבי הארץ השואפים לגבש דרך משותפת כקבוצה משימתית צעירה. הקבוצה הצעירה מהווה 'חוות הכשרה' המכוונת להקמת קהילת חיים משימתית. כיום מלווים על ידי בית ישראל מספר קהילות צעירות בשלבי התפתחות שונים.