הנביא מדגניה א': האם כתבי א.ד. גורדון הם התרופה לקרע בעם? \ אריאל הורוביץ

אחת לשנה מתקיים בירושלים ערב זיכרון, "יארצייט" בשמו המסורתי, לאהרון דוד גורדון, מחשובי ההוגים הציונים. אין זה פלא: במוקדים רבים של ההתחדשות יהודית רואים בכתביו השראה וניסיון עמוק להתמודד עם אתגרי השעה, מהפילוג דתיים-חילונים ועד לנושאים סביבתיים.

לקריאת הכתבה במלואה