תודה גדולה לשותפים שתומכים ומלווים אותנו לאורך הדרך

תמונה1

DM Charitable Trust

פדרציית וואשינגטון
Jewish Federation of Greater Washington

קרן מתנאל

קרן אפלבאום
Applebaum Foundation

שותפים לבניין: קרן ירושלים, קרן הארי וג‘נט ויינברג

תודה לעמותות ולארגונים ששותפים עמנו

תודה לכל השותפים: חברים, הורים, בוגרים

מהארץ ומחו“ל שצועדים עימנו לאורך כל הדרך,

בלעדיכם כל זה לא היה קורה!