תודות לשותפינו התורמים בנדיבות לעבודתנו

קרן סליפקה

עמידר

יד יצחק בן צבי

מרכז בינ"ה

קרן משפחת דוד ואינז מיירס

קרן גנדיר

מינהל קהילתי גילה

עיריית ירושלים

רשת מיתרים

קרן שחף

משרד הביטחון

משרד החינוך

קרן אפלבאום

קרן גלנקור

קרן וושינגטון

מועצת המכינות

תורמים נדיבים רבים: הורים, בוגרים, וחברים מהארץ ומחו”ל.

מבנה העמותה נבנה בעזרת קרן הארי וג’אנט וינברג ובעזרת קרן ירושלים.