דף הבית

 קהילה שיתופית המחברת בין חלומות להגשמתם,
בין תקוות וגעגועי אבותינו למעשי החלוצים שבכל הדורות,
בין הייעוד היהודי לבעיות השעה הבוערות

צעירים

המכינה

לצפייה

בונים בית

בית חינוך

"שכונה