בונים בית

בשעה טובה ממשיכים לגדול ולהתרחב

בית מתניה, המבנה המרכזי של המכינה, נקרא על שם מתניה רבינסאן ז"ל, חניך מחזור ב' של המכינה שנפל בג'נין במבצע 'חומת מגן'. בשנת 2009 קנינו ושיפצנו את המבנה הנוכחי. עתה אנו עומדים בפני השלב הבא- הוספת קומות למבנה הקיים. במשך השנים התוכניות התרחבו, מספר המשתתפים גדל והמקום קטן ביחס לצרכים הגדלים.

בשעה טובה, אנו עומדים לקראת הרחבת הבית שמכיל את כל הטוב הזה: תוכנית המכינה- שמזמינה כל שנה צעירים וצעירות מכל גווני הקשת הישראלית למסע של צמיחה וגילוי הייעוד שלהם בעולם, דרך לימוד מעמיק ושורשי יחד עם התנדבות ומפגש עם הסובב, תוכניות לילדים ונוער בשכונה ליצירת ערבות הדדית וחוסן קהילתי, תוכניות לבוגרינו- צעירים שהם חלק מרשת הבוגרים, בכפרי הסטודנטים, בבית המדרש, בתוכניות הנוסעים והמגשימים בקהילות הצעירים ועוד ועוד. בנוסף לכל התוכניות הללו אנו שואפים לבנות גם מרחב רוחני קהילתי, מרחב כינוס ותפילה, בית כנסת לקהילת בית ישראל ומעגליה.

מרכז חדש יאפשר להרחיב את התוכניות ומספר המשתתפים, ולהוות מרכז ליצירה רעיונית, יהודית, המחברת בין ציבורים ופועלת לעשייה חברתית.

מתוך דבריו של הושע בחנוכת "בית מתניה":

"מאחוריי על הפסיפס בחרו מרק ורינה הוריו של מתניה לכתוב את התורה הנפלאה של הלל הזקן שכל-כך מתאימה:

"הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א, יב)

ומהי תמציתה של התורה הזו שע"י אהבה, רדיפת השלום ואהבת הבריות- הבריות מתקרבין אליה? מעשה, כאשר בא אותו נוכרי ומבקש מהלל; "גיירני על-מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת". גיירו הלל, ולימד אותו: "דעלך סאני, לחברך לא תעביד, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושה, זיל גמור" תרגום- את מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה. והשאר פרושה, לך ולמד- כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה – הכלל המרכזי של התורה.

ואמר על זה המגיד ממזריטש שזהו הפירוש של הפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה' " במקום שאנשים אוהבים זה לזה שם נמצא הקב"ה, שם שורה השכינה.

 

יהי רצון שהבית הזה ימשיך להיות מקום שמצמיח אחווה ואהבה. זו הייתה דרכו של מתניה, ואין דרך נכונה יותר להמשיך את אורו- מהבית הזה, מהרוח הזו, ומהאנשים הנבנים כאן במכינה.

יהי רצון שנהיה ראויים, ושנצליח לבנות כאן חברה שהשכינה שורה בה.

 

גלילה למעלה
דילוג לתוכן