קהילה שיתופית המחברת בין חלומות להגשמתם,
בין תקוות וגעגועי אבותינו למעשי החלוצים שבכל הדורות,
בין הייעוד היהודי לבעיות השעה הבוערות

פרויקטים

צעירים
מכינת בית ישראל
pic01
בונים בית
בית חינוך
שכונה צומחת