שבועיים של לימוד, מפגש ועשיה בקיבוץ העירוני בית ישראל בירושלים. יחד נשאל ונברר את הדרך לתיקון אישי וחברתי מתוך לימוד ועיון במקורותינו ובחיינו. צעירים מכל גווני הקשת הישראלית מוזמנים להצטרף לחווית לימוד שורשית ודיאלוגית.