בגובה העיניים: מפקד בני ישראל והמשמעות מאחורי התהליך

מדוע נדרש משה לִמְנות את ישראל בעצמו במקום להיעזר בראשי השבטים? על המפגש האישי של המנהיג עם עמו וההעצמה ההדדית שצומחת ממנו